İHALE BUL

İhale İlanları » MÜNHAL NOTERLİK

MÜNHAL NOTERLİK

İlan Tarihi  : 29.03.2014
İncelenme : 3.019

MÜNHAL NOTERLİK

İ L A N
ADALET BAKANLIĞINDAN
MÜNHAL NOTERLİK

2011 yılı tahmini gayrisafı geliri 250.000.-TL. olan, Dulkadiroğlu Caddesinin Muratoğlu Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Pınarbaşı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde ihdas bölgesi bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF ELBİSTAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.
İlan olunur.
Basın No.:966