İHALE BUL

İhale İlanları » B Termik Cebri Çekme Fanlarına ait Yedek Parça alımı

B Termik Cebri Çekme Fanlarına ait Yedek Parça alımı

İlan Tarihi  : 21.03.2014
İncelenme : 2.873

B Termik Cebri Çekme Fanlarına ait Yedek Parça alımı

MAL ALIMI İHALE İLANI

EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan teknik şartnamede teknik özellikleri belirtilen Cebri Çekme Fanlarına ait Yedek Parça alımı ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              : 2014/33153

1-İdarenin;

a)Adres                                   : EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan     

                                                      Kasabası-Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b)Telefon ve faks numarası  : 0344 524 26 75 - 0344 524 25 80

c)Elektronik posta adresi       : afsinb@euas.gov.tr

 

2-İhale konusu malın             ;

a) Niteliği, türü ve miktarı   : Mal alımı, Cebri Çekme Fanlarına ait Yedek Parça, 85 adet

b) Teslim edileceği  yer          : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

                                                  Afşin/KAHRAMANMARAŞ                                                 

3-İhalenin yapılacağı;

a)Yer                                     : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

                                          AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ    

b) Tarihi ve saat                   :28/04/2014 Pazartesi günü saat 14:00

4-İhale dökümanı                 :(Dosya  No  : AEBS 2014/16 )

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 30 TL (KDV dahil)  karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6-Teklifler 28/04/2014 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7-İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr ‘den ihaleler bölümünden  ulaşılabilir.

8-Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

Basın No.: 868