A+ -A 09.06.2016 - 10:56

Şa­ka­lar'ın hi­kâ­ye ki­ta­bı ya­yım­lan­dı

Şa­ka­lar'ın hi­kâ­ye ki­ta­bı ya­yım­lan­dı

Eğitim / Kültür

Şa­ka­ların hi­kâ­ye ki­ta­bı ya­yım­lan­dı

El­bis­tan­lı Yazar Ahmet Şevki Şa­ka­lar'ın ‘Kayıp Ki­şi­lik­ler Parkı’ adlı hi­kâ­ye ki­ta­bı yayın ha­ya­tı­na girdi.

El­bis­tan’ın ye­tiş­tir­di­ği ya­zar­lar­dan olan ve bir süre El­bis­ta­nın Sesi ga­ze­te­sin­de köşe ya­zar­lı­ğı da yapan Şa­ka­lar’ın yeni ki­ta­bı olan ‘Kayıp Ki­şi­lik­ler Parkı’,Mer­can Kitap Yayın Da­ğı­tım eti­ke­tiy­le çıktı. Ben­zer ve fark­lı te­ma­lar­dan olu­şan 24 hi­kâ­ye­nin yer al­dı­ğı ki­tap­da daha çok El­bis­tan ve böl­ge­si­nin gö­rün­tü­le­ri ve mekan isim­le­ri yer al­mak­ta. Me­tin­le­rin­de; Cey­han, Çarşı Camii, Ayhan, Mesut, çay ocağı, ber­ber, dol­muş yol­cu­lu­ğu soh­bet­le­ri yer alan ki­tap­ta­ki hi­kâ­ye­le­rin ge­ne­li­ne ba­kıl­dı­ğın­da in­sa­nın mo­dern çağda ya­şa­dı­ğı gel-git­ler, mekân tas­vir­le­ri, derin bir göz­lem gücü ve iro­nik tes­pit­ler göze çarp­mak­ta.


3034 Okuma

YORUM EKLE Haber Yorumları ( 0 Adet)

Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Eğitim / Kültür - Diğer Haberler

Birûnî Üniversitesi

Birûnî Üniversitesi

2 Eylül 2015 Çarşamba Saat: 13:26