A+ -A 07.03.2015 - 02:53

BAL'da 3.Grup İkinci Yarı 20.Devre Mücadelesi:

BAL'da 3.Grup İkinci Yarı 20.Devre Mücadelesi:

Spor

Pazarcıkspor:1-Elbistan Belediyespor:0

    (Haber: Akif Göçer) Böl­ge­sel Ama­tör Ligi (BAL) 3. grup­ta yer alan El­bis­tan Be­le­di­yes­por, ligin ikin­ci yarı 20.devre mü­ca­de­le­sin­de dep­las­man­da Pa­zar­cıks­por'a 1-0 ye­nil­di.
1 Mart 2015 Pazar gü­nün­de, saat 13.30'da, Böl­ge­sel Ama­tör (BAL) li­gin­de mü­ca­de­le eden Pa­zar­cıks­por'un Pa­zar­cık Be­le­di­ye­si Celal Tek­şen Stadı'nda mü­ca­de­le eden El­bis­tan Be­le­di­yes­por, puan ala­ma­dan döndü.
İbra­him Öz­de­mir, Orhan Fah­lı­oğul­la­rı ile Meh­met Gümüş'ten olu­şan hakem üç­lü­sü­nün yö­net­ti­ği kar­şı­laş­ma­nın ilk ya­rı­sı 0-0 eşit­lik­le ta­mam­lan­dı. 
Kar­şı­laş­ma­nın ikin­ci ya­rı­sın­da, 57.da­ki­ka­da ise, El­bis­tans­por fut­bol­cu­su Tur­gut, po­zis­yon sı­ra­sın­da ta­kı­mı­nın ka­le­ci­si Mahir'le çar­pı­şa­rak yere düş­me­si­nin ar­dın­dan bo­ğa­zı di­li­ne kaçtı. Hakem İbra­him Öz­de­mir'in ani mü­da­ha­le­si ile oyun­cu Tur­gut'un dili çı­ka­rı­la­rak tek­rar nefes al­ma­sı sağ­lan­dı. Fut­bol­cu Tur­gut, te­da­vi­si için saha dı­şı­na alın­dık­tan sonra kar­şı­laş­ma­ya devam edil­di. 
Kar­şı­laş­ma­nın 82.dakika­sı­na ge­lin­di­ğin­de ise ev sa­hi­bi ekip Pa­zar­cıks­por'un golü ile maç 1-0 sona erdi.
El­bis­tans­por, 9.sı­ra­da 18 pu­an­da ka­lır­ken, Pa­zar­cıks­por da aynı puana yük­sel­di.
El­bis­tans­por, 21.haftasın­da ise kendi sa­ha­sın­da Der­sims­por'u ağır­la­ya­cak.

2221 Okuma

YORUM EKLE Haber Yorumları ( 0 Adet)

Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Spor - Diğer Haberler